Elektro práce

Po dohodě provedeme elektro práce jak nové elektroinstalace tak úpravy stávajících rozvodů.

Jak v rámci ostatních prací na anténách a počítačové síti , tak po dohodě i samostatně.

( vyjma revize , případně zajištění revize externím dodavatelem)

( Vzhledem k kapacitním možnostem nutno upřesnit požadavek )

Comments are closed.