Optické spoje

Od roku 2011 jako další možnost nabízíme montáž jednoduchých optických spojů pomocí „gel konektorů „ Vhodné pro kratší lokální spoje . V roce 2012 doplněno vybavení na práci s vláknovými spojkami FIBRLOK II a zároveň měřící vybavení umožňující kontrolu útlumu vláknového spoje. Projekty s větším počtem spojů lze řešit samozřejmě svařovanými spoji. Optická vlákna jako prvek pro vytvoření rozvodů má množství výhod kromě větších vzdáleností spoje hlavně odolnost proti rušení a statické elektřině. Tímto způsobem lze oddělit a minimalizovat škody na IT infrastruktuře např. po bouřce, vysoká přenosová kapacita a do budoucna možnosti navyšování pouze změnou aktivních prvků. V dalších letech na tuto technologili bude možné převédst i anténní a satelitní rozvod signálu

 

fiber-v1.22

Comments are closed.