Optické rozvody antén a satelitů

Antény po optickém vláknu moderní a kvalitativně i spolehlivostí a odolností jedinečné řešení.

Tak jak bylo v minulosti u antén nutno nahradit anténní dvojlinku od dipólu koaxiálním kabelem, přichází doba kdy bude koaxiální propojení nahrazení optickým.V aktuálně je cenově zajímavé pro středně velké a rozsáhlé rozvody signálu.

Proč tedy investovat do optického rozvodu antén – satelitu ?
Mechanické vlastnosti optiky – běžně použitý optický kabel (např. s 4 vlákny ) cca 3mm s dodatečnou
chráničkou cca 6 mm nahradí až 17 koaxiálních kabelů tedy 17 x 12mm kvalitního koaxiálního kabelu.
Vzhledem k vlastnostem lze instalovat společně i silovými rozvody.
Společně jedním vláknem terestrické dvbt2 a jedna satelitní pozice .
Maximální odolnost proti pronikání rušení ostatními radiovými signály (ať je zdrojem televize nebo
mobilní síť či průmyslové rušení). Taktéž žádné vlastní vyzařování optiky do okolí tedy neovlivňuje
ostatní sítě.
Tento problém se teprve začne projevovat do budoucna, kdy přijde využití /převzatých TV
pásem pro 5G sítě/ , s ohledem na to, že přístroje pro příjem dvbt2 i satelitu tyto pásma
zpracovávají – tedy jsou na ně citlivé. A zároveň u značné části společných rozvodů je použitý
koaxiální kabel většinou zastaralý (roky i parametry) a samozřejmě při stovkách a více metrů
takovéhoto starého koaxiálního rozvodu se vliv na kvalitu příjmu dvbt2 televize i satelitu stává
významným. Je tedy nevhodný pro kvalitní rozvod signálu, s ohledem na nový rozsah (zdroje)
rušivých signálů.
Další vlastnost optického vlákna je odolnost v oblasti statické elektřiny (např. blesku ) . Vlákno dokáže
spolehlivě oddělit bleskem zasaženou přijímací část od vnitřních koncových zařízení na signálovém
propojení (je samozřejmě potřeba ošetřit na statickou elektřinu vstupní a napájecí část).
Dále je optický rozvod investice do budoucna. Vlákno zůstane technika se vymění – tedy jednoduchá
modernizace rozvodu – sítě. Vzhledem k vlastnostem lze do budoucna takovýto rozvod vylepšovat a
aktualizovat výměnou aktivních prvků , bez nutnosti nahrazovat vlákno jiným prvkem.
Je to tedy velká finanční úspora, při stavebních úpravách a rekonstrukcích prováděných v
budoucnu.

 

Comments are closed.