Optické rozvody antén a satelitů

Rok 2019 je firma vybavena vlastní svářečkou na optické spoje a  naše nabídka je rozšířena o rozvody antén i satelitů po optických vláknech a to kompletní tak i kombinované s koaxiálními kabely .

Tedy lze využít jak pro zcela nové instalace tak rekonstrukce stávajících .  Vhodné pro středně velké i rozsáhle anténní rozvody.

Lze kombinovat s internetovým rozvodem .

Optické spoje najdou uplatnění u i kamerových systémů a vzhledem k odolnosti na rušení je vhodné i do průmyslového prostředí.

 

Od roku 2011 jako další možnost nabízíme montáž jednoduchých optických spojů pomocí „gel konektorů „ Vhodné pro kratší lokální spoje . V roce 2012 doplněno vybavení na práci s vláknovými spojkami FIBRLOK II a zároveň měřící vybavení umožňující kontrolu útlumu vláknového spoje. Projekty s větším počtem spojů lze řešit samozřejmě svařovanými spoji. Optická vlákna jako prvek pro vytvoření rozvodů má množství výhod kromě větších vzdáleností spoje hlavně odolnost proti rušení a statické elektřině. Tímto způsobem lze oddělit a minimalizovat škody na IT infrastruktuře např. po bouřce, vysoká přenosová kapacita a do budoucna možnosti navyšování pouze změnou aktivních prvků. V dalších letech na tuto technologili bude možné převédst i anténní a satelitní rozvod signálu

 

fiber-v1.22

Comments are closed.